اخبار

طرح مساعدت با دانش آموختگان دارای اقساط معوق

طرح مساعدت با دانش آموختگان دارای اقساط معوق


به اطلاع دانش آموختگان گرامی می‌رساند طرح بخشودگی خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط"جریمه دیرکرد" صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از تاریخ ۱۲/‏۱۱/‏۹۹‬ تا ۲۲/‏۱۱/‏۹۹‬ آغاز شد. دانشجویان و دانش آموختگان مشمول طرح در بازه زمانی یاد شده، ضمن مطالعه طرح (کلیک نمائید) برای استفاده از آن اقدام نمایند.