اخبار

عدم امکان تغییر عکس پس از صدور گزارش فارغ التحصیلی

عدم امکان تغییر عکس پس از صدور گزارش فارغ التحصیلی


 به استحضار می رساند ؛ بر اساس جلسه مورخ 2/7/1394 هماهنگی با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تغییر عکس دانشجو پس از صدور گزارش فارغ التحصیلی و انتقال نام دانشجو به فایل دانش آموختگی  امکان پذیر نمی باشد . در ضمن دانشجو می تواند در صورت امکان حداکثر تا زمان تسویه حساب و قبل از بسته شدن فایل اشتغال به تحصیل خود در این خصوص اقدام نماید.