اخبار

عرض تسلیت و ابراز همدردی به مناسبت درگذشت دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده

عرض تسلیت و ابراز همدردی به مناسبت درگذشت دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده


 

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت نابهنگام آقای محمدجواد زارع دانشجوی کارشناسی دانشکده اقتصاد را خدمت خانواده محترم و دوستان ایشان تسلیت عرض نموده، برای ایشان غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.


هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده اقتصاد