فراخوان برگزاری اتحادیه‌های انجمن‌های علمی منابع طبیعی اقتصاد، زبان‌های خارجی و علوم ورزشی

فراخوان برگزاری اتحادیه‌های انجمن‌های علمی منابع طبیعی اقتصاد، زبان‌های خارجی و علوم ورزشی


برای دریافت اطلاعات روی نامه وزارت علوم و راهنمای اینفوگراف ۱ و اینفوگراف۲ کلیک کنید.