اخبار

فراخوان جذب و حمایت ایده‌های نوآورانه

فراخوان جذب و حمایت ایده‌های نوآورانه


مرکز نوآوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در راستای رسالت‌های دانشگاه تهران از هسته‌های متخصص دارای ایده‌های نوآورانه با هدف تولید محصول و ارائه خدمات فناورانه حمایت می‌نماید. جهت اطلاعات بیشتر   کلیک نمائید.