فراخوان دومین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران

فراخوان دومین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران


نظر به برگزاری دومین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران در سه بخش عمومی «تولید و توزیع محتوا»، «ارتباطات، انتشارات و مستندسازی» و «تبلیغات و تشریفات» و بخش ویژه «ارائه طرح‌واره جشن ۹۰ سالگی دانشگاه تهران»، فایل دستورالعمل اجرایی جشنواره ( word - PDF ) به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. مقتضی است دستور فرمائید نسبت به تکمیل فرم‌های پیوست، اقدام لازم معمول و حداکثر تا تاریخ ۱۹/‏۰۲/‏۱۴۰۲‬ با رعایت ملاحظات مندرج در فراخوان، به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد. یادآور می‌شود اختتامیه این جشنواره ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.