فراخوان شرکت برق منطقه‌ای یزد در خصوص استفاده از خدمات فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحت عنوان امریه

فراخوان شرکت برق منطقه‌ای یزد در خصوص استفاده از خدمات فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحت عنوان امریه