اخبار

فراخوان ششمین جشنواره هنرهای دیجیتال هکاتم

فراخوان ششمین جشنواره هنرهای دیجیتال هکاتم


 

ششمین جشنواره هنرهای دیجیتال هکاتم توسط دانشگاه دامغان برگزار می شود. اطلاعات بیشتر در وبسایت جشنواره به آدرس   www.hekatomfestival.ir در دسترس است.