فراخوان مسابقات ورزشی انتخابی المپیاد همگانی دانشجویان دانشگاه‌های تهران

فراخوان مسابقات ورزشی انتخابی المپیاد همگانی دانشجویان دانشگاه‌های تهران


فراخوان مسابقات ورزشی انتخابی المپیاد همگانی دانشجویان دانشگاه‌های تهران

جهت اطلاعات بیشتر روی جدول زمانبندی رشته‌های ورزشی کلیک نمائید.