اخبار

فراخوان مقاله درخصوص بانکداری سبز

فراخوان مقاله درخصوص بانکداری سبز


بانک کشاورزی با هدف شناسایی علاقمندان به موضوع بانکداری سبز و تامین مالی سبز در کشور ، گردآوری مجموعه تلاش های انجام شده در این زمینه و گسترش دانش موجود به سایر نهاده ها و سازمان های ذینفع ، «فراخوان دستاوردهای علمی، پژوهشی بانکداری سبز » را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، حفاظت از محیط زیست یکی از راهبرد های اصلی بانک کشاورزی است و در همین راستا، این بانک به عنوان اولین بانک ایرانی که اصول نظام "بانکداری سبز"  را با اجرای پروژه ای مشترک با UNDP با عنوان "بانکداری سبز در راستای رشد فراگیر و توسعه پایدار" به انجام رسانده است ، از صاحبنظران، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان وکارشناسان در این حوزه دعوت می کند با ارسال یک نسخه از کتب تالیف شده، پایان نامه، رساله، مقالات، پروژه ها و یا سایر فعالیت های تحقیقاتی  خود در زمینه های بانکداری سبز، تامین مالی سبز، خدمات مالی سبز و تامین مالی پایدار به مرکز پژوهش های کاربردی بانک کشاورزی ، در «فراخوان دستاوردهای علمی، پژوهشی بانکداری سبز » شرکت کنند.

مهلت ارسال آثار حداکثر تا روز شنبه 31 خردادماه سال 1399 است و بانک کشاورزی به سه اثر برتر (انتخاب شده توسط کمیته داوران) جوائزی را اهدا خواهد کرد.