- دوشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

عنوان
انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران
انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران
قیمت غذا در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پیشگیری از کرونا در زندگی خوابگاهی
طرح پایش سلامت روان
مسابقه ایده‌های برتر دانشجویی در مواجهه با چالش‌های دوران پساکرونا
پنجمین دوره مسابقه سخنرانی‌های ترویجی UT_ TED
مسابقات کتابخوانی "هشت بهشت"
مسابقه کتابخوانی"آرزوهای دست ساز"
فراخوان جذب و حمایت ایده‌های نوآورانه
اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
چهارمین دوره ملی و اولین دوره بین المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان
جشنواره مجازی ملی ایده شو
جشنواره کرونا و رسانه
پویش آف کرونا
اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران
ثبت اطلاعات نشریات دانشجویی در سامانه
اعطای امتیاز نشریه حرفه ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران
روال و شرایط جدید وام های صندوق رفاه دانشجویان
عضویت رایگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سازمان بین المللی دانشگاهیان