اخبار

قابل توجه دانشجویان پردیس البرز

قابل توجه دانشجویان پردیس البرز


بدین وسیله به استحضار می‌رساند پردیس البرز از تاریخ ۱۵/‏۱۰/‏۹۷‬ اقدام به کنترل پایان نامه / ‏رساله دانشجویان توسط سامانه همانندجوی می‌نماید. و صدور مجوز دفاع از پایان نامه / ‏رساله‬ منوط به تأیید آن سامانه می‌باشد.