قابل توجه کلیه دانشجویان جدید الورود ۱۴۰۰

قابل توجه کلیه دانشجویان جدید الورود ۱۴۰۰


کلیه دانشجویان تا ۲۵/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ مهلت دارند مدرک قبلی خود و تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی (برای دانشجویان مشمول) را به آموزش دانشکده اقتصاد تحویل دهند.