اخبار

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 98 و 99

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 98 و 99


  • ورودی ۹۹ کارشناسی و ارشد و دکتری پسران:

الزامیست برای معافیت تحصیلی به سایت epolice.ir مراجعه و مشخصات، دانشگاه و دانشکده خود را دقیق پر و ارسال کنید تا معافیت تحصیلی شما به دانشکده ارسال گردد در غیر این صورت ثبت نام ترم اینده شما با مشکل مواجه خواهد شد.

  • ورودی ۹۹ کارشناسی ارشد و دکتری:

الزامیست برای تاییدیه تحصیلی مدرک قبلی خود به دانشگاه قبلی مراجعه و آن را پی گیری کنید که هم مدرک خود را دریافت کنید و به آموزش تحویل دهید و هم تاییدیه تحصیلی شما به دانشکده ارسال گردد در غیر این صورت ثبت نام ترم اینده شما با مشکل مواجه خواهد شد.

  • ورودی ۹۹ کارشناسی:

درس مهارت‌های زندگی ۱ برای شما ثبت شده است می‌توانید برای راهنمایی گذراندن این درس به سایت دانشکده اقتصاد مراجعه نمائید.

  • ورودی ۹۸ کارشناسی:

درس مهارت‌های زندگی ۲ برای شما ثبت شده است می‌توانید برای راهنمایی گذراندن این درس به سایت دانشکده اقتصاد مراجعه نمائید. ضمناً ترم ۹۸۲ تعداد معدودی این درس را گذرانده‌اند انان نیازی نیست بگذرانند و تعدادی هستند که مهارت‌های زندگی ۱ را هم نگذرانده‌اند الزامیست هر دو درس مهارت زندگی ۱ و ۲ را بگذرانند.