قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری(پروپوزال)

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری(پروپوزال)


لطفا پس از ثبت پروپوزال در سیستم گلستان و تصویب موضوع پایان نامه و رساله دکتری  یک نسخه جهت طرح در جلسه شورای گروهها (تعیین داوران) به ایمیل دفتر گروه )nabbasi@ut.ac.ir( ارسال نمائید در غیر اینصورت به تصویب نخواهد رسید.