قدردانی از زحمات اساتید بازنشسته

قدردانی از زحمات اساتید بازنشسته


 به منظور قدردانی از زحمات صادقانه اساتید بازنشسته در ارائه خدمات شایسته علمی که به دانشکده و دانشجویان به عمل آورده‌اند، جلسه شورای عمومی دانشکده روز یکشنبه 97/10/2 ساعت 13 در دانشکده اقتصاد برگزار گردید.