اخبار

مجموعه نشست‌های «علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی

مجموعه نشست‌های «علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی


به اطلاع می‌رساند پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  مجموعه نشست‌های «علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» را با همکاری معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی، پژوهش و فناوری و آموزشی وزارت عتف در حوزه‌های مختلف  به قصد آشنایی بیشتر با نحوه فعالیت در عرصه دیجیتال، به صورت مستمر برگزار می نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید:

http://www.instagram.com/iscs.ac.ir۶
http://iscs.ac.ir/
http://www.b۲n.ir/iscs