مدرسه تابستانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مدرسه تابستانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران


اولین دوره مدرسه تابستانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با هدف آموزش موضوعات کاربردی و جدید علم اقتصاد ویژه دانش آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد با حضور جمعی از برترین اساتید کشورمان برگزار می‌گردد.
لینک ثبت نام