مراسم بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

مراسم بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


 

به استحضار می رساند مراسم بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به منظور تجلیل و قدردانی از تلاش و فعالیت های علمی- پژوهشی منتخبین دانشگاه روز دوشنبه مورخ 23/09/1394 ساعت 9:30 صبح در محل تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزار خواهد شد.