مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده اقتصاد

مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده اقتصادروز شنبه هشتم مهرماه مراسم تودیع جناب آقای دکتر سوری و معارفه ی جناب آفای دکتر مهرآرا با حضور جناب آقای دکتر کمره ای و هیئت محترم علمی دانشکده اقتصاد برگزار شد.