مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود


بیست و سوم مهرماه مراسم معارفه و آشنایی دانشجویان جدیدالورود با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر مهرآرا و چنو تن از اساتید محترم دانشکده برگزار شد.