مسابقات جام رمضان -۱۴۰۲

مسابقات جام رمضان -۱۴۰۲


برگزاری مسابقات جام رمضان در دو بخش (دانشجویان- کارکنان) از ۲۷ فروردین

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی آئین نامه عمومی ، آئین نامه انضباطی، رشته‌های ورزشی و تقویم برگزاری مسابقات  کلیک نمائید