اخبار

معرفی آزمون زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی

معرفی آزمون زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی


 

معرفی آزمون زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی

Kharazmi English Language Test (KELT)

مرکز آزمون زبان دانشگاه خوارزمی در سال 1395 آغاز به کار کرد و از همان سال این مرکز اقدام به طراحی، استانداردسازی و برگزاری آزمون زبان انگلیسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمود. این آزمون بسندگی زبانی با هدف سنجش توانایی و دانش زبانی داوطلبان و دانشجویان دوره دکترا و سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می شود. تا کنون 11 دوره ی از این آزمون با شرکت دانشجویان دانشگاه خوارزمی و نیز داوطلبانی از دیگر دانشگاههای کشور با موفقیت سپری شده است. بخش های مختلف این آزمون با رویکرد عمومی-آکادمیک به منظور سنجش توانایی خواندن و درک مطلب، دانش و کاربرد واژگان و همچنین دانش و کاربرد ساختار زبان انگلیسی با هدف استفاده دانشگاهی و علمی طراحی شده است. شایان ذکر است، در دوره های مختلف، ساختار و محتوای این آزمون از لحاظ روایی و اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفته است و آزمون نسبت به کارکرد و هدف سنجشِ دانش زبانی داوطلبان استاندارد سازی شده است. اطلاعات بخش های آزمون و تعداد آیتم ها در جدول ذیل ارایه شده است.

 

نوع آیتم ها

تعداد سوالات

بخش های آزمون

 

چهارگزینه ای

 

35 سوال

 

دانش و کاربرد واژگان

 

چهارگزینه ای

 

35 سوال

 

دانش و کاربرد ساختار

(گرامر انگلیسی)

 

چهارگزینه ای

 

متون خواندنی و 30 سوال

 

مهارت خواندن و درک مطلب

تعداد کل سوالات: 100 سوال

مدت پاسخگویی: 110 دقیقه

نمره دهی:

ارزش هر پاسخ صحیح = یک نمره

بدون نمره منفی برای پاسخ های غلط

 

اطلاعات تکمیلی درباره بخش های آزمون

بخش واژگان

در این بخش دانش و کارکرد واژگان پر کاربرد عمومی و آکادمیک مورد سنجش قرار می گیرد. واژگان هدف در سوالات از پیکره های زبانی پژوهش محور با رویکرد واژگان پر کاربرد آکادمیک انتخاب می شوند. این واژگان معمولا در متون علمی عمومی و منابع آکادمیک از قبیل کتب دانشگاهی، ژورنال های علمی، سخنرانی های علمی و ... یافت می شوند. در این بخش از آزمون، سوالات به طور خاص به دانش واژگان و کاربرد لغات با در نظر گرفتن معنا ومفهوم، همنشینی واژگان، تشخیص کارکرد مفهومی در بافت متن، کاربرد مترادف ها و متضادها و... می پردازد.

بخش ساختار (گرامر انگلیسی)

در این بخش دانش و کارکرد ساختار های پرکاربرد در زبان انگلیسی سنجیده می شود. برای پاسخگویی به سوالات این بخش داوطلبان باید ساختارهای صحیح را از ساختار های غلط تشخیص بدهند. همچنین، تعدادی از سوالات این بخش به کارکرد صحیح ساختار در بافت متن اختصاص دارد. دانش ساختار های پر کاربرد در متون علمی و عمومی به عنوان مولفه اصلی سنجش در این بخش تعریف می شود.

بخش مهارت خواندن و درک مطلب

در این بخش متون آکادمیک در سطح متوسط زبانی به همراه سوالات مربوط به متون ارایه می شود. بن مایه های اصلی برای انتخاب متون از میان موضوعات عمومی و آکادمیک پر بسامد در کتب، نشریات و مقالات مختلف استخراج می شود. این متن ها از لحاظ تنوع از حوزه های مختلف موضوعی انتخاب می شوند. سوالات این بخش توانایی درک مطلب داوطلبان و همچنین توانایی جایابی و استخراج اطلاعات لازم از متون را مورد سنجش قرار می دهد. همچنین سوالات به گونه ای طراحی شده اند تا داوطلبان ناگزیر به استفاده از استراتژی های مختلف خواندن و درک مطلب برای یافتن پاسخ صحیح باشند. سوالات این بخش دارای تنوع کارکردی است و شامل دامنه ای از آیتم ها برای سنجش درک مطلب مربوط به جزییات، درک کارکرد ساختار و واژگان در بافت متن، تشخیص ایده اصلی و پیام کلی متن، تشخیص نکات کلیدی مستتر در متن و ... است.

https://ltc.khu.ac.ir/