معرفی نشریات اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

معرفی نشریات اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی


نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند نشریات علمی و پژوهشی  اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی از لینک زیر قابل دسترسی می باشند.

http://journals.atu.ac.ir/list_1.html