نشست تخصصی اقتصاد بخش عمومی ایران

نشست تخصصی اقتصاد بخش عمومی ایران


نشست تخصصی اقتصاد بخش عمومی ایران امروز دوشنبه 15 اسفندماه، در دانشکده اقتصاد دانسگاه تهران برگزار شد. در این نشست از کتاب دو جلدی «مسائلی از اقتصاد بخش عمومی» نوشته زنده یاد دکتر محمدحسین تمدن جهرمی، رونمایی شد.

مشاهده بیشتر