نمایشگاه کار دانشگاه تهران با حضور سازمان های داخلی و بین المللی و دانشجویان و فارغ التحصیلان

نمایشگاه کار دانشگاه تهران با حضور سازمان های داخلی و بین المللی و دانشجویان و فارغ التحصیلان


امروزه جذب و استخدام نیروی انسانی مناسب از مهمترین مسائل و چالشهای شرکت‌ها و سازمان‌ها به شمار می‌آید ویکی از مؤثرترین روش‌ها در فرآیندجذب و استخدام، برگزاری نمایشگاه کار است. نمایشگاه کار، رویدادی است که در آن سازمانها با موقعیت‌های شغلی خود حاضر شده و فرصت می‌یابند تا با تعداد زیادی از کارجویان ملاقات کرده و در یک فضای رقابتی نسبت به جذب نفرات مورد نظر اقدام نمایند. طبیعتاً چنین رویدادی می‌تواند بستری مطمئن برای تبادل اطلاعات و توانمندی‌های کارجویان با کارفرمایان باشد. در همین راستا به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند مرکز مدیریت توسعه مهارت آموزی و اشتغال معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران در نظر دارد نمایشگاه کاری را با حضور سازمانهای داخلی و بین المللی و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های سراسر کشور در آبان ماه سال جاری برگزار نماید. در این نمایشگاه اطلاعات کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان متقاضی در قالب یک رزومه استاندارد از طریق سایت نمایشگاه دریافت شده و پس از بررسی و دسته بندی و ارزیابی اولیه و با توجه به فرصتهای شغلی و کارآموزی ارائه شده در اختیار سازمانهای حاضر در نمایشگاه قرار می‌گیرد. همچنین امسال برای اولین بار مسابقه ایده برتر بر مبنای چالشهای سازمانهای شرکت کننده در نمایشگاه به عنوان پیش رویداد نمایشگاه در راستای کمک به آنها جهت شناسایی افراد توانمند و مستعد برگزار می‌گردد و همینطور کارفرمایان برتر بر مبنای نظرات دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با بکارگیری یک ابزار معتبر بین المللی و استاندارد معرفی می‌شوند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف در روزهای برگزاری این نمایشگاه نیز فرصت مناسبی برای توان افزایی و ارتقای دانش و آگاهی دانشجویان و فارغ التحصیلان می‌باشد.

انتخاب هوشمندانه بهترین فرصت‌های شغلی از یک سو و گزینش نیروهای متخصص و با استعداد از سوی دیگر، این رویداد را به تجربه‌ای منحصر بفرد در دانشگاه تهران برای کارجویان و کارفرمایان تبدیل می‌نماید.

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت نمایشگاه مراجعه نمائید.

ادرس سایت نمایشگاه http://tehranjobfair.ir/