همایش بین المللی "خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول"

همایش بین المللی "خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول"


پژوهشکده زن و خانواده همایش بین المللی خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول را برگزار می‌نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی wfrc.ac.ir مراجعه نمائید. روی پوستر کلیک کنید.