وام-

وام-


 

 

 متقاضیان وام های دانشجویی صندوق رفاه علاوه بر ثبت درخواست در سامانه گلستان می بایست نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیز اقدام نمایند و چنانچه فقط در یکی از سامانه ها، درخواست وام را ثبت نمایند از دریافت وام محروم می شوند.

شرایط ویژه بهره مندی از وام های صندوق رفاه دانشجویان (کلیک نمایید)

راهنمای تشکیل پرونده دانشجویی در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان