اخبار

وضعیت دانشجویان در نیمسال ۹۹۲

وضعیت دانشجویان در نیمسال ۹۹۲


اسامی دانشجویانی که در نیمسال 992 در انتظار ثبت نام می باشند  به آموزش مراجعه نمایند.

همچنین اسامی که در حال ثبت نام می باشد نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند.

 

مهراد حاتمی

 

در حال ثبت نام

ملیکا ادبی نژاد

 

در حال ثبت نام

مهدی کیانی

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

سارا رجبی مشهدی

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

فاطمه سادات حاجی سیدابوترابی

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

زهرا نقدی زاده

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

محمد صالح محمودی

 

در حال ثبت نام

علی محمدی منش

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

عرفان ایروانی محمدابادی

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

پریا براری جیرندهی

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

محمدصادق عباسیان

 

در حال ثبت نام

ایسان مجاهدی محمدی

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

شبیر خانیان

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

علی عاقلی گوکی

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

زهرا اکبری پورهمساری

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

نازنین فرامرزی

 

در حال ثبت نام

فاطمه بهجتی نسب

 

در حال ثبت نام

سید کسری صدرطهوری

 

در حال ثبت نام

نوید صفاهیه

 

در حال ثبت نام

علی محمدی سلیمانی

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

محمدشهاب دهقانی حسین آبادی

 

در حال ثبت نام

فاطمه جلیل زاده اسفنجانی

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

حسین حیدریان

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

محمدجواد فولادی وایقان

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

سید مجتبی صولتیان

 

در انتظار ثبت نام دانشجو

 

آموزش   28/1/1400