پرسش درخصوص تسویه با کتابخانه

پرسش درخصوص تسویه با کتابخانه


 

به اطلاع دانشجویان دانشکده می رساند شماره های تماس جهت راهنمایی و پاسخگویی به سوالات در رابطه با فرآیند تسویه حساب با کتابخانه به شرح ذیل می باشد:

آقای تقی زاده:61118002

خانم روشندل: 61118012

خانم احمدی: 61118120