پروژه های تحقیقاتی Horizon 2020

پروژه های تحقیقاتی Horizon 2020


 باستحضار میرساند اتحادیه اروپا طرحی برای حمایت از پروژه های تحقیقاتی با عنوان Horizon 2020 بمنظور ارائه کمک مالی برای پژوهش و نو آوری درطی سالهای 2014-2020 اجرا می نماید این طرح با بودجه ای حدود 80 میلیارد یورو به محققان و پژوهشگران دانشگاهی تعلق می گیرد. H2020 به پروژه های تحقیقاتی و پژوهشها که ایده های نوینی داشته و بخصوص منجر به ایجاد رقابت و پیشرفت در بازارهای بین المللی ( SMEs )باشد تعلق میگیرد.

همچنین در این برنامه اتحادیه مذکور به تحقیقات بین المللی و مشارکت کشورهای جهان سوم در آنها اهمیت زیادی می دهد و این موضوع بخصوص در زمینه علوم اجتماعی و علوم انسانی و تشویق پژوهشگران و علی الخصوص بانوان پژوهشگر دارای ویژگی خاصی است . خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اطلاع رسانی لازم جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding_en.htm مراجعه شود.