اخبار

پروژه های تحقیقاتی Horizon 2020

 باستحضار میرساند اتحادیه اروپا طرحی برای حمایت از پروژه های تحقیقاتی با عنوان Horizon 2020 بمنظور ارائه کمک مالی برای پژوهش و نو آوری درطی سالهای 2014-2020 اجرا می نماید این طرح با بودجه ای حدود 80 میلیارد یورو به محققان و پژوهشگران دانشگاهی تعلق می گیرد. H2020 به پروژه های تحقیقاتی و پژوهشها که ایده های نوینی داشته و بخصوص منجر به ایجاد رقابت و پیشرفت در بازارهای بین المللی ( SMEs )باشد تعلق میگیرد.

همچنین در این برنامه اتحادیه مذکور به تحقیقات بین المللی و مشارکت کشورهای جهان سوم در آنها اهمیت زیادی می دهد و این موضوع بخصوص در زمینه علوم اجتماعی و علوم انسانی و تشویق پژوهشگران و علی الخصوص بانوان پژوهشگر دارای ویژگی خاصی است . خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اطلاع رسانی لازم جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding_en.htm مراجعه شود.