- پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

عنوان
دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی‎های مسأله ترویج علم در ایران معاصر
دسترسی به مجموعه نرم افزارهای نور برای کاربران دانشگاه تهران
سومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی
بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری
پوستر مجله strategic studies on energy economics
معرفی سامانه پذیرشگر پسادکتری
فراخوان انتخاب برگزیدگان ادبی کشور
حمایت مادی و معنوی مرکز ملی تحقیقات حلال از مقالات علمی، پژوهشی فارسی و انگلیسی جهت چاپ
جذب پژوهشگر پسادکتری در سال تحصیلی 98-99
فراخوان مسابقه مقاله نویسی آیونز 2019
معرفی طرح‌های جندی شاپور، پیتردلاواله ، ICRP، ایکارد، ایسد، سیمرغ و حمایت از همایش‌ها و کارگاه‌ها
بیمه درمانی و حوادث-دانشجویان پسادکتری
دسترسی رایگان به تمام متن مدرک علمی و فنی انگلیسی و فارسی در «زدنی»
فراخوان جشنواره خوارزمی و جوان
درباره نمایه‌نامه استنادی منابع نوپدید
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دستورالعمل انتشار دستاورد های حاصل از پایان نامه/ رساله دانشجویان دانشگاه تهران