گزارش جلسه حضوری آشنایی دانشجویان نو ورود مقطع ارشد ۱۴۰۰ با دانشکده

گزارش جلسه حضوری آشنایی دانشجویان نو ورود مقطع ارشد ۱۴۰۰ با دانشکده


جلسه حضوری آشنایی دانشجویان نو ورود مقطع ارشد ۱۴۰۰ با دانشکده، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور آقای دکتر ناجی و گفتگو پیرامون"چرا اقتصاد می‌خوانیم" در تاریخ ۰۵/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ در محوطه دانشکده برگزار شد.

تصاویر مربوطه