- شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

عنوان
پذیرش بدون آزمون دانشگاهها
اطلاعیه پذیرش دکتری تخصصی - جایزه شهید احدی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
درخواست حذف نیمسال تحصیلی
تقاضای میهمان و انتقال دانشگاهها
اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
میهمانی و انتقال متقاضیان دارای شرایط خاص
الزام عدم دریافت تعهد کتبی از داوطلبان پذیرش بدون آزمون
اطلاعیه درخصوص کارگاه مهارتهای زندگی
آزمون جامع دکتری
تمدید مهلت ارسال جوایز بنیاد ملی نخبگان
الکترونیکی نمودن کامل گواهی اشتغال به تحصیل عمومی (نیاز به ترجمه)
سامانه ملی کارآموزی
دستورالعمل آموزشی دانشگاه تهران ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398
حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور
اطلاعیه درخصوص آموزش محوری
اصلاح قانون بی اثری برای ورودی های 98
زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
نامه اداره کل آموزش درخصوص سنوات مجاز ارفاقی
راهنمای ثبت درخواست گواهی موقت پایان تحصیلات