اعضای هیات علمی

اکبر کمیجانی

اکبر کمیجانی،(بازنشسته)

استاد
 • قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دانشکده اقتصاد
اقتصاد اسلامی، پولی و مالی
شماره تماس : 61118056
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 521 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

پروفایل

 • عضو هیات امناء پژوهشکده پولی و بانکی 1397←1401
 • عضو هیات امناء دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی 1397←1401
 • عضو هیات امنای دانشگاه اراک 1397←1401
 • قائم مقام بانک مرکزی 1393←1398
 • قائم مقام بانک مرکزی 1393←1394
 • قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1392←…
 • معاون اقتنصادی بانک مرکزی ج.ا.ا 1392←1393
 • عضو هیات امناء پژوهشکده پولی و بانکی 1390←1394
 • عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی 1383←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ویسکانسین - میلواکی ، اقتصاد

1358 ← 1362

M.S ، دانشگاه ویسکانسین میلواکی ، اقتصاد پولی و مالی

1355 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، تعاون شهری

1351 ← 1355

کلمات کلیدی