اعضای هیات علمی

ابوالقاسم مهدوی مزده

ابوالقاسم مهدوی مزده،(بازنشسته)

دانشیار
  • نماینده وزارت علوم در کمیسیون مدیریت و بازرگانی شورای عالی عتف
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 8100
صفحه رخ نما

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.