اعضای هیات علمی

علی طیب نیا

علی طیب نیا،

دانشیار
  • عضو هیات امنای موسسه مطالعات بین المللی انرژی
  • عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
دانشکده اقتصاد
اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی
شماره تماس : 61118069
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 33 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.