مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل

دکتر تیمور رحمانی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصص:
 • تلفن:61118044
 • پست الکترونیک:trahmani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات
 • رزومه

 

مشاور رییس دانشکده در امور بین­ الملل در جهت کمک به توسعه فعالیتها و همکاری‏های بین­ المللی دانشگاه، وظایف محوله زیر را انجام می­دهد:

 • پیگیری سفر میهمانان خارجی دانشکده
 • برگزاری کنفرانس­های بین­المللی با کمک معاونت بین­الملل دانشگاه
 • برنامه­ریزی جهت بازدید اعضای سفارتخانه­های خارجی در تهران از دانشکده
 • هدایت و رفع مشکلات دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشکده
 • ایجاد زمینه برقراری ارتباط بین دانشگاههای همسو
 • تشکیل جلسات شورای فرعی روابط بین­الملل دانشکده