دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

تأسیس رشته اقتصاد دانشگاه تهران به سال 1342 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران بر می­گردد. در این سال، سه گروه آموزشی اقتصاد سیاسی، اقتصاد اجتماعی و اقتصاد پولی و مالی در دانشکده حقوق با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. فعالیت اساتید اقتصاد در دانشکده حقوق تا سال 1346 ادامه داشت؛ در آبان­ ماه 1346 دانشکده اقتصاد به صورت مستقل و مجزا تشکیل گردید و با سه گروه آموزشی ذکر شده فعالیت خود را ادامه داد. در تابستان سال 1349، ساختمان فعلی دانشکده اقتصاد مورد بهره­ برداری قرار گرفت. البته، آماده سازی و توسعه فضای سبز و زییاسازی محوطه از سال 1342 آغاز شده بود که تا حال ادامه پیدا کرده است. همچنین، باید یادآور شد که مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در سال 1339 ایجاد شده و از آن زمان به فعالیت­های تحقیقاتی پرداخته است. مجله تحقیقات اقتصادی نیز از همان سال چاپ می­گردید.

 از همان سالهای اول تأسیس دانشکده، کتابخانه تخصصی در دانشکده ایجاد شده و بهبود کیفیت کتابخانه طی سالهای بعد به طور مستمر صورت گرفته است. سایت دانشکده از سال 1372 دایر شده است؛ توسعه سایت، راه ­اندازی شبکه داخلی و تجهیزات وابسته از آن زمان تاکنون به طور مستمر صورت پذیرفته است.

از همان سالهای ابتدای تأسیس، دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده دانشجو پذیرفته است. در سالهای بعد از انقلاب نیز فعالیتهای آموزشی دانشکده در هر سه سطح فوق ­الذکر تداوم یافته است.

اولین رییس دانشکده اقتصاد، مرحوم دکتر حسین پیرنیا بوده است. طی دهه 40 تا 90 شمسی، یعنی از بدو تأسیس دانشکده تا امروز، دانشکده سهم چشمگیری در تربیت اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی داشته است؛ چهره ­های علمی بنام و سرشناسی در دانشکده وجود داشته­ اند که در توسعه دانش اقتصاد و تربیت اقتصاددانان در کشور نقش برجسته داشته­ اند. دانشکده علاوه بر تربیت دانش آموختگان، در سیاستگذاری­های کلان کشور نیز سهیم بوده است؛ مشاوره برای دستگاههای اجرایی، داشتن سمت اجرایی برخی اساتید در دستگاههای تصمیم­ گیری مانند وزارتخانه­ ها، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی، از نشانه­ های تأثیرگذاری دانشکده اقتصاد در حیطه سیاستگذاری کشور می­باشد.

از نظر چارت سازمانی، دانشکده متشکل از سه معاونت می­باشد که عبارتند از: معاونت آموزشی و پژوهشی، معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و فرهنگی، و مشاور رییس دانشکده در امور بین ­الملل. شرح وظایف و مأموریت­های هر یک از معاونت­­ها در بخش­های آتی ذکر می شود.