معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی

دکتر قهرمان عبدلی

 • مرتبه علمی: استاد

 • تلفن:61118057

 • پست الکترونیک:abdoli@ut.ac.ir

 • رزومه

 

 معاونت آموزشی دانشکده وظیفه اجرای کلیه امور آموزشی دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی را بر عهده دارد. برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:

 1. اجرای امور مربوط به پذیرش و فراغت از تحصیل دانشجویان
 2. اجرای استانداردهای خدمات آموزشی دانشگاه
 3. اجرای امور پژوهشی مربوط به تصویب و دفاع پایان نامه ها و رساله ها
 4. ارائه و تصویب رشته ها و دروس جدید و مورد نیاز دانشکده  و بازنگری و اصلاح آنها
 5. بررسی های لازم در زمینه آئین نامه های آموزشی و ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی
 6. انجام برنامه ریزی لازم به منظور تشکیل کمیسیون موارد خاص و اعلام نتایج آن
 7. .تهیه و ارائه گزارشهای رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشکده  
 8. انجام سایر وظایف محوله از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه