- دوشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۳

مقاطع تحصیلی

دانشکده اقتصاد هرساله در مقطع کارشناسی از طریق آزمون سراسری از میان دارندگان مدرک دیپلم ریاضی دانشجو می پذیرد.

بعلاوه، برای تشویق دانشجویان براساس ضوابط دانشگاه تهران، هرساله تا 10% از فارغ‎التحصیلان هر دوره دانشکده با معدل های بالا بدون کنکور وارد مقطع کارشناسی ارشد شده و در این مقطع به تحصیل خود ادامه می دهند.

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دارای 5 رشته در مقطع کارشناسی ارشد به ترتیب زیر می‎باشد:

1- علوم اقتصادی

2- توسعه اقتصادی و برنامه‎ریزی

3- اقتصاد انرژی

4- اقتصاد محیط زیست

5- بانکداری اسلامی

6- اقتصاد اسلامی

 

رشته علوم اقتصادی، شامل 32 واحد درسی و پژوهشی و 3 واحد جبرانی می‎باشد (26 واحد درسی و 6 واحد پژوهشی (پایان نامه)). در سال 1390 در این رشته تعداد 15 نفر دانشجو بصورت نوبت اول و 10 نفر در نوبت دوم پذیرش شده که شاغل به تحصیل می‎باشند.

رشته توسعه اقتصادی و برنامه‎ریزی، شامل 32 واحد درسی و پژوهشی (26 واحد درسی و 6 واحد پژوهشی(پایان نامه) می‎باشد. در سال 1390 در این رشته تعداد 5 نفر دانشجو بصورت نوبت اول و 5 نفر در نوبت دوم پذیرش شده که شاغل به تحصیل می‎باشند.

رشته اقتصاد انرژی، شامل 32 واحد درسی و پژوهشی و 8 واحد جبرانی می‎باشد (26 واحد درسی و 6 واحد پژوهشی). در سال 1390  در این رشته تعداد 5  نفر دانشجو بصورت نوبت اول و 5 نفر در نوبت دوم پذیرش شده که شاغل به تحصیل می‎باشند.

رشته اقتصاد محیط زیست، شامل 32 واحد درسی و پژوهشی و 3 واحد جبرانی می‎باشد (26 واحد درسی و 6 واحد پژوهشی). در سال 1390 در این رشته تعداد 5 نفر دانشجو بصورت نوبت اول و 5 نفر در نوبت دوم پذیرش شده که شاغل به تحصیل می‎باشند.

رشته بانکداری اسلامی: شامل 32 واحد درسی و پژوهشی (26 واحد درسی و 6 واحد پژوهشی) و 8 واحد جبرانی می‎باشد. در سال 1390 در این رشته تعداد 5 نفر دانشجو بصورت نوبت اول و 5 نفر در نوبت دوم پذیرش شده که شاغل به تحصیل می‎باشند. پذیرش دانشجو در این رشته از سال تحصیلی 90-1389 آغاز گردیده است.

در مجموع در 5 رشته مذکور در سال 1390، تعداد 40 نفر در نوبت اول و 30 نفر در نوبت دوم دانشجو پذیرش گردیده­ اند. در حال حاضر تعداد 234 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در پنج رشته مذکور مشغول به تحصیل می باشند.

توضیح اینکه، برنامه درسی رشته جدید"اقتصاد مسکن" در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسیده است که به پذیرش دانشجو اقدام خواهد شد. برنامه درسی رشته ­های اقتصاد مالی و اقتصاد بیمه نیز تدوین شده و در جریان مراحل تصویب قرار دارند.

دانشکده اقتصاد در رشته علوم اقتصادی با 12 گرایش در مقطع دکتری دانشجو می­پذیرد. دانشجویان دوره دکتری، علاوه بر گذراندن دروس پیش نیاز و اصلی، ملزم به انتخاب دو گرایش از گرایش­های زیر می­ باشند:

 1. اقتصاد نظری
 1. اقتصاد سنجی
 1. اقتصاد مالی
 1. اقتصاد بین الملل
 1. اقتصاد پولی
 1. اقتصاد منابع
 1. اقتصاد بخش عمومی
 1. اقتصاد اسلامی (پول و تامین مالی اسلامی)
 1. اقتصاد توسعه       
 1. اقتصاد شهری و منطقه­ای
 1. اقتصاد ریاضی
 1. اقتصاد مسکن
 

 

گرایش ­های ارایه شده در هر دوره برای دانشجویان دکتری، با توجه به آمادگی دانشکده برای ارایه گرایش­های مزبور و علاقمندی دانشجویان تعیین می­گردد.

دوره دکتری شامل 18 واحد درسی و 6 واحد پیش­نیاز و 18 واحد پژوهشی(رساله) می‎باشد. در حال حاضر، در مجموع تعداد 53 دانشجوی دکتری در دانشکده در حال تحصیل هستند.

توضیح اینکه برنامه درسی رشته های جدید اقتصاد مسکن و اقتصاد بیمه در مقطع دکتری در جریان مراحل تصویب می­باشند که پس از تصویب مبادرت به پذیرش دانشجو خواهد شد.