- جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲

گروه اقتصاد نظری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‎پذیرد.‌ این گروه اهداف زیر را دنبال می‎کند:

 • تربیت کادر تخصصی مورد نیاز نهادها و سازمان‎های اجرایی در مسائل اقتصادی
 • انجام مطالعات و تحقیقات مستمر در موضوعات بنیادی و کاربردی علم اقتصاد
 • پیشبرد مرزهای دانش اقتصاد در زمینه‎های نظری وکاربردی برای دستیابی به استقلال علمی و خود‎اتکایی اقتصادی
 • ارایه طرح‎ها و تحلیل‎های کارساز توسط دانش‎آموختگان اقتصاد نظری به عنوان تحلیل­گران اقتصادی در جهت رشد و توسعه کشور، تامین اشتغال، تثبیت قیمت‎ها، تخصیص مطلوب منابع و سایر مسائل اقتصادی.

این گروه در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری دانشجو می پذیرد و از آغاز شکل‏ گیری تحقق دو هدف زیر را در نظر داشته است:

 • در کنار فعالیتهای آموزشی و تربیت دانش‎آموختگان در حیطه سیاستگذاری اقتصادی با عنایت به ساختارهای کشور در جنبه‎های مختلف اقتصادی، انجام پژوهش و آشنا کردن دانشجویان با روشهای تحقیق برای گسترش دانش و مرزهای تئوری در امر سیاستهای توسعه اقتصادی و برنامه‎ریزی، در اولویت برنامه‎های این گروه آموزشی می‎باشد تا بدینوسیله مسیرهای اصلی حرکت اقتصادی را به سوی پیشرفت و تعالی اقتصادی فراهم نماید.
 • تربیت کارشناسانی که بتوانند ضمن استفاده آگاهانه و مفید از دستاوردهای علوم اقتصادی وبرنامه‏ریزی، تکیه اساسی فعالیت‎های اجرایی خود را بر دستاوردهای تفکر اقتصادی غیر‎وابسته و مستقل بگذارند.

در این گروه، گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ­ریزی در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش اقتصاد توسعه در مقطع دکتری دایر می­باشد.

علاوه بر این، در دانشگاه­های معتبر جهان، دوره کارشناسی ارشد اقتصاد با گرایش نهادی یکی از گرایش­های مهم رشته اقتصاد است که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از آنها قرار گرفته است. در دانشکده اقتصاددانشگاه تهران نیز اقدامات لازم برای راه ­اندازی این دوره صورت گرفته است. هدف از این دوره، تربیت دانشجویانی خواهد بود که علاوه بر تسلط بر نظریه­ های جریان مرسوم با مباحث نهادی نیز آشنایی پیدا کنند تا بتوانند در تجزیه و تحلیل تحولات اقتصادی به نقش نهادها و عوامل سیاسی و فرهنگی نیز بپردازند.

نمایشگر دسته ای مطالب

اقتصاد علم تحلیل و تبیین چگونگی انتخاب افراد، بنگاه‌ها و جامعه از میان گزینه‌های محدود انتخاب است، بصورتی که انتخاب مذکور بهینه باشد. بعبارتی اقتصاد علم بکارگیری و استخدام منابع محدود و کمیاب در اختیار افراد، بنگاه‌ها و جامعه برای نیل به اهداف حداکثر رفاه و تولید و مصرف می‌باشد بصورتی که با منابع محدود در اختیار نیازهای نامحدود بصورت بهینه برآورده گردد.
ابزار‌های تحلیل اقتصادی با شناخت پدیده‌های واقعی اقتصادی در زمینه‌های مختلف، برای تبیین، تشریح و پیش بینی ها و سیاستگذاری‌ها به کار گرفته می‌شود. از آنجا که بسیاری از پدیده‌ها، موضوعات و مسائل مختلف یک بعد اقتصادی دارد و با توجه به ابزارهای تحلیلی که علم اقتصاد فراهم می‌آورد، تحلیل و تبیین این پدیده‌ها، موضوعات و مسائل در دنیای واقع از منظر اقتصادی لازم است از اینرو تحلیل ابعاد اقتصادی آنها همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از اینرو گروه اقتصاد‌کاربردی با هدف اصلی تربیت کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران مجهز به ابزارهای تحلیل اقتصادی برای تحلیل ابعاد موضوعات و مسائلی مانند محیط زیست، آب، مسائل شهری و منطقه‌ای، مسکن، آموزش، بهداشت و سایر موضوعات بین‌رشته‌ای در دانشکده اقتصاد ایجاد گردیده است.
زمینه‌ها و موضوعات گروه:
 • اقتصاد محیط زیست
 • اقتصاد شهری و منطقه‌ای
 • اقتصاد منابع و انرژی
 • اقتصاد مسکن
 • اقتصاد آب
 • اقتصاد دریا
 • اقتصاد آموزش
 • اقتصاد بهداشت
 • اقتصاد بیمه
 • اقتصاد کسب و کار
 • اقتصاد کشاورزی
 • سایر موضوعات بین‌رشته‌ای