- پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

پورتلت‌های تو در تو

گروه اقتصاد نظری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‎پذیرد.‌ این گروه اهداف زیر را دنبال می‎کند:

  • تربیت کادر تخصصی مورد نیاز نهادها و سازمان‎های اجرایی در مسائل اقتصادی
  • انجام مطالعات و تحقیقات مستمر در موضوعات بنیادی و کاربردی علم اقتصاد
  • پیشبرد مرزهای دانش اقتصاد در زمینه‎های نظری وکاربردی برای دستیابی به استقلال علمی و خود‎اتکایی اقتصادی
  • ارایه طرح‎ها و تحلیل‎های کارساز توسط دانش‎آموختگان اقتصاد نظری به عنوان تحلیل­گران اقتصادی در جهت رشد و توسعه کشور، تامین اشتغال، تثبیت قیمت‎ها، تخصیص مطلوب منابع و سایر مسائل اقتصادی.

پورتلت‌های تو در تو

نمایشگر دسته ای مطالب

پورتلت‌های تو در تو

نمایشگر دسته ای مطالب