حوزه پژوهشی دانشکده عمدتاً در جهت فراهم‎کردن بسترهای لازم برای اجرای طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیات علمی دانشکده براساس مقررات و ضوابط مصوب معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران فعالیت می‎نماید. به موازات فعالیتهای پژوهشی تعریف شده در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران، حوزه پژوهشی در دانشکده اقتصاد علاوه‎بر حمایت از انجام طرح­های پژوهشی بنیادی، در راستای گسترش ارتباط با صنعت، فعالیتهای مرتبط با طرحهای پژوهشی کاربردی را نیز مورد عنایت قرار می‎دهد.

همچنین، حوزه پژوهشی دانشکده با ارائه خدمات اجرائی و حمایت‎های لازم برای اعضای هیات علمی دانشکده جهت استفاده از فرصت‎های مطالعاتی علمی و مشارکت اعضاء هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در همایش‎ها و کنفرانس‎های داخلی و خارجی و تامین تمام و یا بخشی از هزینه‎های مرتبط با این مسافرت‎ها از طریق بودجه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران و در صورت لزوم تأمین بخشی از هزینه‎های مسافرت از محل بودجه اعتبار ویژه (Grant) پژوهشی اعضاء هیات علمی ایفاء نقش می‎نماید. به منظور رونق بخشیدن به فعالیتهای پژوهشی و ایجاد زمینه‎های تبادل نظر در فعالیتهای پژوهشی، سلسله سخنرانی‎های علمی نیز برگزار می‎گردد.