معاون مالی و اداری دانشکده

آقای تاجیک


آقای هدایت تاجیک

 • مرتبه علمی: کارشناسی ارشد کارآفرینی
 • تخصص کارآفرینی اجتماعی:
 • تلفن:61118022
 • پست الکترونیک: tajikhedayat@ut.ac.ir 

 


معاونت اداری و مالی دانشکده اقتصاد با  هدف روان­سازی رویه ­های اداری و تسهیل امور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشکده  فعالیت های خود را ادامه می­دهد. عمده فعالیت ­های این معاونت را می­توان به شرح زیر برشمرد؛

 1. تأمین مالی و انجام بهینه هزینه­های عمرانی و جاری دانشکده
 2. انجام فعالیت های حسابداری و مدیریت درآمد- هزینه دانشکده
 3. نظارت بر دبیرخانه دانشکده و انجام کارهای اداری مربوط به اساتید و کارکنان دانشکده
 4.  قرارداد با شرکتهای خدماتی برای تأمین خدمات ضروری دانشکده
 5. انجام امور اجرایی همایش­ها و سمینارهای علمی دانشکده
 6. مدیریت و نگهداری از اموال و ساختمان­های دانشکده
 7. نگهداری و بایگانی پرونده­های اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان و مکاتبات اداری

خرید تجهیزات و تأمین خدمات لازم برای مراکز رایانه­ای دانشکده و سعی در روزآمد کردن امکانات رایانه­ای دانشکده