معاونت اداری و مالی دانشکده اقتصاد با  هدف روان­سازی رویه ­های اداری و تسهیل امور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشکده  فعالیت های خود را ادامه می­دهد. عمده فعالیت ­های این معاونت را می­توان به شرح زیر برشمرد؛

  1. تأمین مالی و انجام بهینه هزینه­های عمرانی و جاری دانشکده
  2. انجام فعالیت های حسابداری و مدیریت درآمد- هزینه دانشکده
  3. نظارت بر دبیرخانه دانشکده و انجام کارهای اداری مربوط به اساتید و کارکنان دانشکده
  4.  قرارداد با شرکتهای خدماتی برای تأمین خدمات ضروری دانشکده
  5. انجام امور اجرایی همایش­ها و سمینارهای علمی دانشکده
  6. مدیریت و نگهداری از اموال و ساختمان­های دانشکده
  7. نگهداری و بایگانی پرونده­های اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان و مکاتبات اداری

خرید تجهیزات و تأمین خدمات لازم برای مراکز رایانه­ای دانشکده و سعی در روزآمد کردن امکانات رایانه­ای دانشکده