معرفی

مجله تحقیقات اقتصادی

مجله علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصادی از قدیمی­ترین ومعتبرترین نشریات اقتصادی کشور است که از سال 1339 همزمان با تأسیس مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی انتشار یافته و در حال حاضر به طور فصلی و منظم(چهار شماره در هر سال) انتشار می ­یابد. مجله تحقیقات اقتصادی در فهرست شاخص بین­المللی Econlit و ISC قرار دارد.

آدرس الکترونیکی مجله عبارت است از:        Tahghighat@ut.ac.ir

مجله  Iranian Economic Review (IER)

مجله Iranian Economic Review (IER)  مجله علمی – پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که به زبان انگلیسی منتشر می‎شود. سابقه انتشار این مجله به سالهای قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد که پس از وقفه‎ای، مجددا از سال 1373 با سه شماره در سال انتشار می یابد و از سال 1396 تاکنون به صورت منظم و فصلی با چهارشماره در سال منتشر می گردد.

IER از مقالات صاحب‎نظران و اساتید علم اقتصاد در زمینه‎های مختلف اقتصادی استقبال می‎کند و نسبت به زمینه‎های تحقیق در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی تاکید دارد.  مجله در فهرست شاخص بین‎المللی Econlit ، SCOPUS ,ISC  و چند نمایه بین­ المللی دیگر قرار دارد.

آدرس الکترونیکی مجله :  ier@ut.ac.ir

مشخصات بیشتر مجله

همکاران:

مجله فارسی سمت تلفن

دکتر جعفر عبادی

سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی (فارسی)

88334105

معصومه تقی زاده

مسئول اموراجرایی مجله تحقیقات اقتصادی (فارسی)

88334105

     
تلفن: 88334105 - ایمیل: tahghighat@ut.ac.ir
 مجله انگلیسی سمت تلفن

دکتر حسین عباسی نژاد

سردبیر مجلهIRANIAN ECONOMICS REVIEW -

حمیده میرحسین زاده

مسئول اموراجرایی مجله (انگلیسی) 61118117
تلفکس: 88004584 - ایمیل: ier@ut.ac.ir