انجمن های دانشجویی

         عنوان نهاد

        اهم فعالیتها

سال تاسیس

کانون فیلم و عکس

 

 

 

انجمن علمی

 

 

 

بسیج دانشجوئی

 

انجمن اسلامی

 

شورای صنفی

برگزاری نمایشگاههای عکس وجشنواره های فیلم دانشجوئی، برگزاری جلسات نقد وبررسی فیلم، اعزام دانشجویان برای استفاده ازسینما

 

 

فعالیتهای کمک آموزشی، مطالعات و پژوهشهای علمی، برگزاری بازدید از مراکز علمی وصنعتی، تشکیل کارگاههای تخصصی و سمینارهای علمی، انتشار نشریه علمی تخصصی- برگزاری اردوهای زیارتی، اجرای مراسم یادمان شهدا، هماهنگی برای اجرای اردوهای راهیان نور و جهادی

 

 

برگزاری مراسم مختلف جهت ایجاد روحیه شادابی و نشاط در بین دانشجویان

 

برگزاری جلسات مختلف و ارتباط با مسئولین دانشکده و بررسی ورفع مشکلات رفاهی و صنفی دانشجویان