جشنواره بین الملل

جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران هر ساله با مشارکت استادان، دانشجویان و محققان بین‌المللی و ایرانی برگزار می‌‌گردد و بر این اساس مقرر شده است در تاریخ ۲ تا ۴ اردیبهشت سال ۹۸ نیز نهمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران برگزار گردد و بر اساس آئین‌نامه مربوطه، در این جشنواره به برترین‌های بین‌المللی جوایزی اعطا خواهد شد.

 آئین‌نامه برترین‌های بین‌الملل و فرم‌های مربوطه: 

مهلت ارسال مدارک حداکثر ۱۵ بهمن‌ماه می‌باشد و تمدید نخواهد شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، زمانبندی فرآیند انتخاب برگزیدگان به شرح زیر می‌باشد:

۱۵ بهمن‌ماه: دریافت اطلاعات کمیسیون‌های تخصصی

۲۰ بهمن‌ماه: ارزیابی مدارک ارسالی از طرف کمیسیون‌های تخصصی در معاونت بین‌الملل

۲۸ بهمن‌ماه: جلسه کمیسیون‌های تخصصی در محل شورای دانشگاه جهت معرفی اولیه منتخبین جشنوراه بین‌الملل

۶ اسفندماه: جلسه شورای بین‌الملل دانشگاه جهت تعیین منتخبین جشنواره بین‌الملل