آغاز ثبت نام وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

آغاز ثبت نام وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲