آرشیو اخبار

عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی
عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی
نامه وارده از آموزش دانشگاه: به استحضارمی رساند چنانچه دانشجویی (دردوران کرونا) بنا بر ضرورت های تشخیص داده شده در یک نیمسال تحصیلی در خوابگاه حضور داشته باشد، نمی تواند همزمان درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات...
مهلت نظام وظیفه
مهلت نظام وظیفه
به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند در صورتیکه در مهلت مجاز سنوات از مرخصی و یا ترم بدون احتساب در سنوات استفاده مینمایند از یکسال مهلت نظام وظیفه شش ماه کسر میشود. آموزش 14/7/99
انتخاب گرایش فرعی دانشجویان دکتری 99
انتخاب گرایش فرعی دانشجویان دکتری 99
دانشجویان دکتری ورودی ۹۹ جهت تعیین گرایش فرعی می‌توانند از لیست گرایش‌هایی که در برنامه‌ی مصوب آموزشی آمده است، اولویت‌های اول و دوم خود را انتخاب نمایند. طبعاً در صورتی که تعداد دانشجویان یک گرایش به حد نصاب برسد، ارائه گرایش مربوطه به گروه...
بیمه درمانی و حوادث-دانشجویان پسادکتری
بیمه درمانی و حوادث-دانشجویان پسادکتری
کلیه پژوهشگران پسادکتری پذیرش شده مطابق آئین نامه داخلی ، طبق ضوابط دانشگاه توسط معاونت دانشجویی بیمه درمانی و حوادث می‌شوند. لذا پژوهشگران پسادکتری می‌توانند پس از دریافت کد هویت موقت و شناسه یکتا از این معاونت، به کارشناس بیمه مرکز...
اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران
اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران
مدیران مسئول نشریات واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را مطابق فرمت فایل زیر با تکمیل فرم خوداظهاری شاخص‌های اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای ، به همراه سه نسخه نشریه از شماره‌های متوالی منتشر شده اخیر را برای بررسی به دبیرخانه کمیته ناظر به نشریات...
روال و شرایط جدید وام های صندوق رفاه دانشجویان
روال و شرایط جدید وام های صندوق رفاه دانشجویان
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از نیمسال جاری متقاضیان وام های دانشجویی صندوق رفاه علاوه بر ثبت درخواست در سامانه گلستان می بایست از پانزدهم مهر ماه نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیز اقدام نمایند و چنانچه فقط...
عضویت رایگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سازمان بین المللی دانشگاهیان
عضویت رایگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سازمان بین المللی دانشگاهیان
امکان عضویت رایگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سازمان بین المللی دانشگاهیان
بورس تحصیلی دولت چین
بورس تحصیلی دولت چین
به استحضار می‌رساند براساس نامه شماره ۱۰۶۴۲۹/‏۱/‏۴۲‬ مورخ ۲۰/‏۱۲/‏۹۹‬ سازمان امور دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین، جهت هرگونه بهره‌برداری ارسال می‌گردد. سایت اطلاع‌رسانی اداره کل بورس ...
پذیرش دانشجو در کشور ایتالیا
پذیرش دانشجو در کشور ایتالیا
UNIVERSITY OF TRENTO اطلاعیه مربوط به پذیرش دانشجو به صورت ترکیبی حضوری و غیر حضوری در مقاطع مختلف تحصیلی در بیشتر رشته‌ها جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم‌های مربوطه به آدرس اینترنتی UniTrento Virtual Mobility Website...
در خصوص ارائه تسهیلات در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
در خصوص ارائه تسهیلات در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای مساعدت به دانشجویان شاغل به تحصیل پیرو بند 8 مصوبات جلسه مورخ 1399/8/6 شورای آموزشی دانشگاه ، موارد ذیل را در خصوص ارائه تسهیلات ذیل در نیمسال اول سال تحصیلی...
بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ
بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ
لینک خبر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ