آرشیو اخبار

عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی
عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی
نامه وارده از آموزش دانشگاه: به استحضارمی رساند چنانچه دانشجویی (دردوران کرونا) بنا بر ضرورت های تشخیص داده شده در یک نیمسال تحصیلی در خوابگاه حضور داشته باشد، نمی تواند همزمان درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات...
مهلت نظام وظیفه
مهلت نظام وظیفه
به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند در صورتیکه در مهلت مجاز سنوات از مرخصی و یا ترم بدون احتساب در سنوات استفاده مینمایند از یکسال مهلت نظام وظیفه شش ماه کسر میشود. آموزش 14/7/99
انتخاب گرایش فرعی دانشجویان دکتری 99
انتخاب گرایش فرعی دانشجویان دکتری 99
دانشجویان دکتری ورودی ۹۹ جهت تعیین گرایش فرعی می‌توانند از لیست گرایش‌هایی که در برنامه‌ی مصوب آموزشی آمده است، اولویت‌های اول و دوم خود را انتخاب نمایند. طبعاً در صورتی که تعداد دانشجویان یک گرایش به حد نصاب برسد، ارائه گرایش مربوطه به گروه...
بیمه درمانی و حوادث-دانشجویان پسادکتری
بیمه درمانی و حوادث-دانشجویان پسادکتری
کلیه پژوهشگران پسادکتری پذیرش شده مطابق آئین نامه داخلی ، طبق ضوابط دانشگاه توسط معاونت دانشجویی بیمه درمانی و حوادث می‌شوند. لذا پژوهشگران پسادکتری می‌توانند پس از دریافت کد هویت موقت و شناسه یکتا از این معاونت، به کارشناس بیمه مرکز...
اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران
اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران
مدیران مسئول نشریات واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را مطابق فرمت فایل زیر با تکمیل فرم خوداظهاری شاخص‌های اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای ، به همراه سه نسخه نشریه از شماره‌های متوالی منتشر شده اخیر را برای بررسی به دبیرخانه کمیته ناظر به نشریات...
روال و شرایط جدید وام های صندوق رفاه دانشجویان
روال و شرایط جدید وام های صندوق رفاه دانشجویان
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از نیمسال جاری متقاضیان وام های دانشجویی صندوق رفاه علاوه بر ثبت درخواست در سامانه گلستان می بایست از پانزدهم مهر ماه نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیز اقدام نمایند و چنانچه فقط...
عضویت رایگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سازمان بین المللی دانشگاهیان
عضویت رایگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سازمان بین المللی دانشگاهیان
امکان عضویت رایگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سازمان بین المللی دانشگاهیان
بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ
بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ
لینک خبر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص بورس تحصیلی کشور هنگ کنگ
بورسیه تحصیلی دولت چین
بورسیه تحصیلی دولت چین
نامه واصله از آموزش دانشگاه تهران: به پیوست نامه شماره 42/1/76070 مورخ 1399/09/22 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ونامه شماره 726/553/628681 مورخ 1399/09/19وزارت امور خارجه...
درخصوص بورسیه تحصیلی کشور ترکیه
درخصوص بورسیه تحصیلی کشور ترکیه
نامه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص بورسیه تحصیلی کشور ترکیه
نامه دانشگاه ایالتی تومسک -روسیه در خصوص برگزاری المپیاد برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران
نامه دانشگاه ایالتی تومسک -روسیه در خصوص برگزاری المپیاد برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران
به پیوست نامه دانشگاه ایالتی تومسک -روسیه در خصوص برگزاری المپیاد برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران و همچنین سایر دانشگاه‌های ایران آمده است. این المپیاد توسط انجمن دانشگاه‌های جهانی و با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی...
اعلام رشته های پذیرش آنلاین دانشگاه سن پترزبورگ
اعلام رشته های پذیرش آنلاین دانشگاه سن پترزبورگ
بازگشت به سند شماره ۷۷۷۹۵۰۵ مورخ ۹۹/۹/۲ لیست دریافت شده از دانشگاه سن پترزبورگ برای پذیرش آن لاین در ترم بهار ۲۰۲۱ جهت اطلاع علاقه مندان ارسال می‌گردد. لیست
نامه اداره کل آموزش درخصوص سنوات مجاز ارفاقی
نامه اداره کل آموزش درخصوص سنوات مجاز ارفاقی
پیرو بخشنامه‌های قبلی در خصوص رعایت آئین نامه‌های آموزشی برای سنوات ارفاقی دانشجویان، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان ذینفع و نیزعدم انجام مکاتبات اداری عدیده، خواهشمنداست دستورفرمایند فرم تمدید سنوات ارفاقی نیمسال دوم سال...
تسویه حساب با کتابخانه مرکزی
تسویه حساب با کتابخانه مرکزی
1.تحویل و تسویه پایان نامه ها به کتابخانه مرکزی با توجه به استقبال دانشجویان و مزیت‌های عدم مراجعه حضوری جهت تسویه به کتابخانه مرکزی، مقرر گردید تسویه پایان نامه‌ی کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه تهران در کتابخانه...