اعضای هیات علمی

علی طیب نیا

علی طیب نیا،

دانشیار
  • عضو هیات امنای موسسه مطالعات بین المللی انرژی
  • عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
دانشکده اقتصاد
اقتصاد اسلامی،اجتماعی و نهادی
شماره تماس : 61118069
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 32 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

پایان نامه ها و رساله ها